Emachu

Corporate Profile - Emachu Mokuzai

Corporate Profile

Company name Emachu Mokuzai Co., Ltd.
Head Office 3-3-3, Harumi, Chuo-ku, Tokyo 〒104-8551
TEL.03-3533-8221 FAX.03-3533-8220
Kyusyu Office 4-18-1, Hakozaki-Futo, Higashi-ku, Fukuoka City, Fukuoka Pref.〒812-0051
TEL.092-651-1361 FAX.092-651-1363
Osaka Office 2-2-16-502, Hirabayashi-Kita, Suminoe-ku, Osaka City 〒559-0026
TEL.06-6683-7701 FAX.06-6683-7703
Sendai Office 2-5-22, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai City, Miyagi Pref.〒980-0811
TEL.022-211-8636 FAX.022-211-8637
Established November 1958
Capital Paid up ¥100 Million
Main Business Import of Log , Lumber, glulam and other wood
Housing materials & component 2x4 lumber
Banks Resona Bank, Shoko Chukin Bank,
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
Tokyo Tomin Bank

Board of Directors

Representing Director & Chairman Soichi Ema
Representing Director & President Hachiro Nakaine
Director Ryozo Ema
Yasuhiko Ito
Auditor Yosuke Ema
Tetsuo Ema
Hitoshi Seki
Akira Nohara

Executive officers

Executive officer Yoshiaki Shida, Masao Miyata
Shigeru Nagane, Nobukazu Takahashi
Noboru Yamashiro, Hideki Nagino